Tuesday, 4 January 2011

TOPIK

1. PENGURUSAN BILIK DARJAH SEKOLAH RENDAH

1.Pengurusan Bilik Darjah Sekolah Rendah

 • Konsep Pengurusan Bilik Darjah
 • Ciri-ciri guru yang efektif dalam pengurusan bilik darjah

- kualiti peribadi

- kompetensi pengajaran dan pembelajaran

- penghayatan dan amalan nilai

2. PERANAN GURU DALAM PENGURUSAN BILIK DARJAH

2. Peranan Guru dalam Pengurusan Bilik Darjah

 • Persekitaran pembelajaran yang kondusif

-persekitaran fizikal

-persekitaran psiko-sosial

2. Peranan Guru dalam Pengurusan Bilik Darjah

 • Persekitaran pembelajaran yang kondusif

- peraturan bilik darjah

- rutin bilik darjah

 • Pengurusan pentaksiran dalam bilik darjah

- proses penyediaan ujian

dan peperiksaan

 • Pengurusan pentaksiran dalam bilik darjah

- pentadbiran ujian dan peperiksaan

 • Pengurusan sumber maklumat murid

- penyimpanan data maklumat peribadi murid


3. PERANAN GURU DALAM PENGURUSAN BILIK DARJAH

3. Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik Darjah

 • Hubungan guru-murid

- Kepentingan membina hubungan guru - murid

- Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan guru - murid

3.Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik Darjah

- Strategi membina hubungan positif guru-murid

- Amalan budaya penyayang

- Dinamika bilik darjah

4. Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah

 • Konsep Disiplin Bilik Darjah

 • Pelbagai model disiplin dan aplikasinya

- Modifikasi tingkah laku Skinner

- Disiplin Asertif Canter

- Akibat Logikal Dreikurs (Dreikurs Logical Consequences)

- Pengurusan Kelompok Kounin
- Terapi Realiti William Glasser


5. MASALAH DISIPLIN DAN TINGKAH LAKU BERMASALAH BILIK DARJAH

5. Masalah Disiplin dan Tingkah Laku Bermasalah Bilik Darjah

- Konsep & Perbincangan Umum
- Jenis-jenis masalah disiplin

- Tingkah laku bermasalah bilik darjah

- Sebab-sebab berlaku masalah disiplin dan tingkah laku bermasalah

6. PENGURUSAN MASALAH DISIPLIN BILIK DARJAH (6 jam)

6. Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah

Konsep
 • Peranan dan tindakan guru
 • Halangan pengurusan masalah disiplin
 • Intervensi dalam menangani masalah disiplin

- “Pastoral care”

- Bimbingan & kaunseling

- Teknik modifikasi tingkah laku

7. PENGURUSAN BILIK DARJAH YANG MELIBATKAN MURID BERKEPERLUAN KHAS (6 jam)

7. Pengurusan Bilik Darjah Yang Melibatkan Murid Berkeperluan Khas

 • Konsep murid berkeperluan khas
 • Disleksia
 • Autistik
 • Perkembangan Lewat
 • Hiperaktif (ADHD, ADD)
 • Pintar Cerdas & berbakat

8. PERANCANGAN PENGURUSAN BILIK DARJAH YANG BERKESAN

8. Rumusan Pengurusan Bilik Darjah Yang Berkesan

Ciri-ciri bilik darjah yang berkesan

Langkah-langkah penyediaan pelan perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts