Thursday, 9 May 2013


APAKAH PENGURUSAN BILIK DARJAH?
Definisi:
Pengorkestraan kehidupan dalam bilik darjah: merancang kurikulum, mengorganisasi prosedur dan sumber, menyusun atur persekitaran untuk memaksimumkan kecekapan, memantau kemajuan pelajar, dan menjangka kemungkinan masalah” Lemlech (1988)

Anderson (1989), mengatakan PBD  yang berkesan adalah terdiri daripada:
 1. Tingkah laku yang menghasilkan penglibatan  pelajar yang maksimum dalam aktiviti pembelajaran 
 2. meminimumkan tingkah laku pelajar yang mengganggu tugas guru dan pelajar lain
 3. penggunaan masa pembelajaran yang efesien.

Definisi lain:
Para pendidik mendefinisi PBD mengikut pendekatan  pengurusan bilik darjah itu sendiri: iaitu
ADA 4 PENDEKATAN:
 • AUTORITARIAN
 • PERMISIF
 • MODIFIKASI TINGKAH LAKU PELAJAR
 • MENGGALAKKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YG  +VE
a)  Pendekatan  Autoritarian
 1. Proses mengawal tingkah laku pelajar
 2. Peranan guru membentuk dan memastikan peraturan diikuti
 3. Penekanan utama mengawal disiplin pelajar.
 4. Biasanya perkataan pengurusan bilik darjah dan disiplin adalah terkawal

b)  Pendekatan Permisif
 1. Bertentangan dengan autoritarian
 2. Peranan guru adalah memaksimumkan kebebasan pelajar.
 3. Jika pelajar dikawal, akan menyekat perkembangan semulajadi mereka.
 4. Set aktiviti guru memaksimumkan kebebasan pelajar

c)  Modifikasi tingkah laku pelajar
 1. Mengikut kamus Dewan  Edisi ke4  Modifikasi ertinya  proses (perbuatan atau tindakan) mengubah sedikit sesuatu (keadaan atau sifat) supaya sesuai dengan keperluan.
 2. Guru mengubah tingkah laku pelajar ( dari tlaku  –ve kpd tlaku  +ve )
 3. Pengurusan bilik darjah adalah satu set akt. yg menggalakkan t/ laku  +ve.
 4. Cth: jadual tugas harian yang disediakan  dapat memupuk sikap tjwb dan mendisiplinkan murid. Secara tak langsung murid akan melibatkan diri secara aktif mengikut jadual yang ditetapkan.

d) Menggalakkan persekitaran pembelajaran yang +ve
 1. Pembelajaran dimaksimumkan :  hubungan baik antara
 • m – m
 • g – m
    2. Pengurusan bilik darjah - satu set aktiviti di mana guru membentuk hubungan yang baik dan persekitaran bilik darjah yg +ve

Bilik darjah adalah satu sistem sosial
 • pengajaran berlaku dlm konteks kump @ ind
 • t/ laku kump. beri kesan dlm pembelajaran
Peranan guru :
 • merangsang pembentukan  t/laku
 • menjaga  sistem organisasi b/darjah


Guru Sebagai Pengurus BD Yang Berkesan
 • Mendapatkan kerjasama murid
 • Mengurus persekitaran BD
 • Guru sebagai model yang baik – saling hormat menghormati
 • Memastikan rutin BD berjalan lancar.
 • Majoriti murid sukakan guru.


Faktor Mempengaruhi Pengurusan BD Berkesan
 1. Faktor Fizikal - persekitaran fizikal mestilah menarik & kondusif –> lampu, hiasan, kebersihan, susunan BD
 2. Faktor Sosial
  1. Membina peraturan – menentukan perkara boleh / tidak boleh dilakukan
  2. prosedur semasa menjalankan aktiviti dlm BD
  3. interaksi sosial – g-m & m-m
  4. tanggungjawab P&P, tugas rutin dan keselamatan.
 3. Faktor Emosi
  • Gaya Kepimpinan – autoritarian – kawal murid melalui ganjaran & hukuman – wujud suasana tertekan & tidak kondusif.
  • Demokratik – g bkongsi tjwb dgn murid – galakan bukan desakan – pcapaian tinggi
  • Laissez-faire – kebebasan tanpa had – BD tidak terurus, kucar kacir, tugasan sikit.
  • Motivasi – sentiasa memberi peneguhan & galakan – membina suasana +, melibatkan m secara aktif, hubungan yg baik, komunikasi 2 hala.

Rutin BD
 • Konsep Rutin – aktiviti pengurusan harian BD
 • rutin yg sistematik – wujud BD yg kondusif, semangat kekitaan, menjimatkan masa & tenaga guru.
 • gr terangkan rutin & prosedur BD pd awal tahun.


Jenis-Jenis Rutin
1. Rutin Kelas
 • peraturan & prosedur utk wujudkan situasi P&P yg baik
 • sebagai pencegahan – TL mengganggu dalam BD
 • Cth kebersihan, kekemasan, jadual bertugas murid dsb.

2. Rutin Pentadbiran
 • Peranan guru yang pelbagai
 • perlu tadbir BD dgn berkesan – dpt menjimatkan masa & tenaga g & m
 • Cth catat kehadiran, pungutan yuran, laporan kemajuan m, kad 001 & kad kesihatan m.

3. Rutin Pergerakan Murid
 • beratur sebelum masuk / abila mahu keluar – tertib & teratur Cth :
 1. akt dlm BD ke akt luar BD
 2. Akt kelas ke akt kump
 3. Kelas ke makmal komputer / makmal sains.

4. Rutin Pengurusan Tugasan
 • persediaan g terhadap tugasan, akt sumber P&P dan membina pusat aktiviti
 • gr perlu beritahu hasil pembelajaran yg diharapkan
 • gr juga perlu memantau akt. BD & menilai pencapaian murid

5. Rutin Pembelajaran
 • murid perlu melibatkan diri dengan aktif
 • Cth memungut buku latihan, mengagih bahan dan buku.

6. Rutin Interaksi
 • P&P menekankan akt berpusat kpd murid
 • interaksi g-m digalakkan – ada prosedur & bersopan
 • Cth perbincangan kelas / kump, membuat ujikaji makmal dan projek.

Disiplin Bilik Darjah
 • Perancangan P&P penting
 • kegagalan mengurus TL murid boleh menimbulkan gangguan
 • mendisiplinkan murid yang berTL mengganggu – sebahgian drp rutin semsa P&P

Masalah Disiplin
 • Masalah disiplin adalah TL yang
 1. Mengganggu pengajaran
 2. Mganggu hak org lain nak bel
 3. Tak selamat secara psi/fiz
 4. Merosakkan harta benda
 • masalah disiplin mungkin oleh guru/ murid.

Sebab2 Berlakunya Masalah Disiplin Dalam BD
 1. Bosan, akt tak menarik
 2. M Tak mampu buat tugasan
 3. Perlukan masa lama utk siap
 4. Pengurusan guru lemah
 5. G gagal menjelaskan TL yg diingini
 6. Persekitaran yg bising
 7. Harga kendiri & pencapaian akademik yg rendah cos selalu mengalami kegagalan.


Cara Mengendalikan Masalah Didiplin Dalam BD
 1. Amaran Konstruktif
 • keberkesanan bergantung kpd apa dan bagaimamana diperkatakan
 • Pertimbangkan prosedur berikut:
 1. Tarik perhatian
 2. Beritahu TL yg diingini dgn jelas
 3. Beritahu kesan TL –ve dgn jelas
 4. Amaran hendaklah ringkas
 5. Cepat teruskan pengajaran dan puji murid lain
 6. Puji sebaik TL dingini wujud
 7. Beri hanya satu amaran saja
 8. beri amaran cos TL bukan org
 
B. Hukuman

 • respon guru yg kerap adalah amaran
 • respon punitif – pgunaan ancaman lisan
 • Ingat – hukuman membawa kesan -ve kpd murid – bincang Øia menyekat pbelajaran (Englander 1986)


C. Mencegah Salah Laku
 • Penting jika g dpt membuat pencegahan awal
 • Ada beberapa cara :
 1.  Memahami Dinamika BD
 • kenalpasti masalah dlm konteks sosial
 • BD – matlamat TL, sumber TL & cara bmana m lain dpt mbantu utk atasi masalah tersebut
 • m lebih banyak mgalakkan / tidak  jika dibandingkan dgn guru
2.  Pengajaran Berkesan Utk Mcegah Masalah Disiplin Dlm BD

 • Menurut Maurice Balson, 1992: ‘At the heart of a disciplinary problem in the classroom is an educational  failure by the school’.
 • Pengajaran & pengurusan BD tidak berkesan menjadi penyebab masalah disiplin – m hilang minat / bosan akan bertukar mjadi TL bmasalah
3. Susunan tempat duduk biar g dpt melihat semua m dgn jelas
4. Sentuhan personal – beri perhatian


Mengurus Disiplin
 • G perlu mpunyai satu himpunan kaedah yg baik utk mgurus BD:
1. Rutin BD yg berkesan
2. Hub RS yg sihat dlm & luar BD
3. Bina Psekitaran Pbel yg bermakna
4. Ingatkan m ttg kesan salah laku
5. Beri phatian & motivasi
6. Libatkan m dlm akt pbelajaran
7. Amalkan pengurusan masa & akt P&P
dengan berkesan.


Mempraktik Strategi Disiplin Yang Sesuai
Beberapa kemahiran penyelesaian masalah dlm bentuk lebih +ve & cepat:
1. Mesra & mudah didekati
2. Uruskan TL yg spesifik & t’kini
3. Bantu m mbuat p’hakiman nilai ttg TLnya
4. Buat perancangan perubahan TL
5. Dptkan komitmen m utk m’jlnkannya
6. Tindakan susulan utk lihat kbkesanan
7. Jangan m’hukum m dgn sikap -ve


Rumusan
 • Pengurusan BD didefinisikan sbg tindakan & strategi yg digunakan utk kekalkan peraturan BD
 • Banyak faktor yg mpengaruhi pengurusan BD –fizikal, sosial & emosi
 • Rutin BD merujuk kpd pengurusan yg perlu dijalankan seharian dlm BD
 • Masalah disiplin BD – sebarang TL yg mengganggu proses P&P, hak m lain utk belajar, rasa tidak selamat fizikal & emosi serta merosakkan harta benda sekolah.
 • Penyebab utama masalah disiplin – bosan, tugasan tidak menarik, tidak mencabar, tidak upaya membuat tugasan, terlalu lama, pengurusan yg lemah, tidak adil, interaksi sosial –ve & konsep kendiri rendah
 • Cadangan cara mengendalikan masalah disiplin – amaran konstruktif, hukuman, pencegahan TL dan mengurus disiplin
 • Strategi disiplin yg sesuai boleh digunakan utk mengendalikan m & mengurus TL mereka. 

No comments:

Post a Comment

Popular Posts